Katarzyna Korzus

Katarzyna Korzus

wykształcenie: magister fizjoterapii

doświadczenie zawodowe:
Pracuję jako fizjoterapeuta od 2003 roku w SP ZOZ „Repty” w Tarnowskich Górach

kursy i szkolenia

PNF – kurs podstawowy
Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej
Neurodynamika i neuromobilizacje w terapii manualnej
Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania kinesiotapingu w fizjoterapii
Instruktor Nordic Walking
Masaż leczniczy z elementami rehabilitacji ruchowej
Kurs w zakresie manualnej mobilizacji stawów kończyn i kręgosłupa
Praktyczne zastosowanie przyborów Thera-Band w jednostkach klinicznych

kongresy i sympozja
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Zastosowanie treningu marszowego w rehabilitacji”.
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Aktywna rehabilitacja, Rekreacja i Sport Osób Niepełnosprawnych”.