Anna Swatek

Anna Swatek

wykształcenie: magister fizjoterapii

doświadczenie zawodowe
Pracuję w zawodzie od 2014 roku w SP ZOZ „Repty” w Tarnowskich Górach

kursy i szkolenia:
PNF podstawowy
Kinezjotaping
Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
Metoda Neurac
Trening mięśni dna miednicy w wysiłkowym nietrzymaniu moczu.
Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria.
Diagnostyka obrazowa narządu ruchu (RTG, MRI, TK, USG).
Diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo – szkieletowego.
Instruktor Nordic Walking

kongresy i sympozja
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii”
V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Majowka Młodej Fizjoterapii”
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

staże krajowe i zagraniczne
P.A.N Zentrum Berlin – Niemcy